Setting a styl

Larp se odehrává ve fiktivním pohraničním městě Pomezí, brzy po druhé světové válce. Do jeho opuštěných zdí přijíždějí noví obyvatelé a začínají objevovat, co a proč se zde v minulosti stalo. Síla minulosti otištěné ve zdech městečka je ale brzy začne stahovat na stejnou cestu, jakou kráčeli jeho minulí obyvatelé.

Atmosférou půjde o ponurou hru o lidských touhách, jejich odpírání a uspokojování. Larp a jeho postavy vychází z původní inscenace, některé jeho části jsou ale zcela nové. Znalost představení není ani nutnost, ani překážka pro hraní larpu.

Larp Pomezí má ambici předat sdělení nad rámec běžné zábavy. Případné prozkoumání takového přesahu do reálného života ale bude jen na vás; hra vás k tomu nebude nijak nutit.

Technicky je larp Pomezí postavený na klasickém dramatickém ztvárňování scén. Výraznou odlišností oproti jiným larpům je jednak jeho práce s herním prostorem, a jednak jeho struktura; což nyní přiblížíme:

Prostor a postava

Snažíme se o kombinaci 360° iluze se symbolickým ztvárněním prostoru. Vedle sebe tak najdete realistickou truhlářovu dílnu, kde si budete moct sáhnout na každé zašlé dláto, i symbolický les ze zeleného světla a mrtvých větví.

Explorace tohoto prostředí bude zároveň způsob, jakým získáte informace nejen o postavách svých spoluhráčů, ale i své vlastní. Postavy a vztahy jsou předem připravené jako v obsahových larpech (tzn. hrách s důrazem na organizátory připravené příběhy; více viz manifest), jen od nás nedostanete žádnou A4 s exaktně popsanými herními cíli a charakterem, ale až postupně je odtušíte z prozkoumávání starých fotografií a zašlých dokumentů na dně zamčených skříní.

Tohle objevování prostoru je ale pořád cestou pro hraní s ostatními hráči: chceme, abyste klíčový dopis s někým našli a s někým o něm mluvili, ne o samotě pročesávali lokace.

Struktura

Jedna repríza bude probíhat po dva večery, ve kterých budete hrát stejnou postavu, ale herní styl a nálada se bude lišit v každém z nich.

První část bude především explorativní: budete procházet potemnělé místnosti, pátrat po tajemství vlastní postavy, navazovat vztahy s ostatními a postupně odkrývat mezilidské záhady Pomezí.

Druhá část bude více dramatická. Do ní už dostanete klasicky napsané poznámky k vaší postavě a scénám, které byste měli odehrát. Budete mít i možnost do určité míry mimo roli komunikovat s ostatními hráči a domlouvat se, kam svůj příběh dovedete. Často se také budete vracet ke scénám prožitým během první části.

Reprízy se přes sebe překrývají, takže při vaší první návštěvě Pomezí potkáte končící hráče minulé reprízy a při druhé návštěvě začínající hráče reprízy následující. Tento překryv je záměrný a hra s ním bude pracovat.

Mechaniky

Láska a pranice budou součástí života v Pomezí, proto se na larpu objeví jednoduché mechaniky na simulaci násilí a milostné intimity. Během nich bude docházet k fyzickému kontaktu hráčů, takže pokud jste citlivější na doteky, z následujících odstavců si můžete udělat představu, co vás případně čeká.

Rvačka bude znázorněna takzvaným “chycením za flígr,” tedy cloumáním za klopy saka či límec košile (na pánovi), případně sevřením ramen a jemným zatřesením (na dámě). Rvačku během hry nelze vyhrát nebo prohrát, a mechanika je zde jen proto, abyste si dali se svým spoluhráčem najevo, že si vaše postavy vjely do vlasů.

Milostnou intimitu bude možné odehrát běžnými doteky (držením za ruce, pohlazením, objetím) nebo polibkem na tvář. Bude-li pro scénu důležité, zda vaše postavy měly sex, můžete to signalizovat spoluhráči tím, že si během hraní milostné scény lehnete vedle sebe na zem.

V určitých případech bude možné převzít nad postavou spoluhráče kontrolu a někam ji odvést nebo si ní vynutit muchlování. Hráč, jehož postava takto scénu dominuje, to dá svému spoluhráči symbolicky najevo tím, že ho chytí obě za zápěstí. Scéna znásilnění – která pravděpodobně patří k tomu nejvyhrocenějšímu, co vás může v Pomezí potkat – tedy bude ztvárněna tak, že hráč násilníka uchopí svojí hráčské partnerce obě zápěstí a náznakem ji zatlačí na zem. Partnerka si lehne, hráč násilníka vedle ní, a dál už pokračují opět hraním slovy nebo běžnými doteky.

Pro veškeré scény ve hře platí dvě bezpečnostní slova: Jednak je to “uber,” kterým spoluhráči dáváte najevo, aby byl méně důrazný v hraní (méně křičel, méně s vámi cloumal, méně se vás dotýkal), a jednak “rudé stop,” kterým okamžitě přerušíte hru v případě, že se pro vás stane skutečně nepříjemnou.

Všechny mechaniky si společně před hrou vyzkoušíme.